Rekisteriseloste

 

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste:

1. Rekisterinpitäjä

Endometrioosiyhdistys ry

Keihäsniementie 10 a 4

33470 Ylöjärvi

p. 050 372 5903

 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

puheenjohtaja@endometrioosi.fi

p. 050 372 5903

 

3. Rekisterin nimi

Endometrioosiyhdistys ry:n jäsenrekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Endometrioosiyhdistys ry:n jäsenrekisteriin on tarkoituksena kerätä Endometrioosiyhdistys ry:n jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Jäsenrekisterin tietoja käytetään jäsenmaksulaskutuksessa ja yhdistyksen jäsenpostituksissa sekä yhdistyksen tilastointia varten. Jäsenrekisterin tietoja käytetään jäsenlehden postituksessa ja täten painotalo on ainoa yhdistyksen ulkopuolinen taho, jolle luovutetaan nimi- ja osoitetietoja rekisteristä.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Jäsenluetteloon kerätään pakollisina tietoina jäsenen nimi, syntymävuosi, postitus- ja sähköpostiosoite. Vapaaehtoisena tietona kerätään puhelinnumero. Jäsenille luodaan myös henkilökohtainen jäsennumero.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsenrekisterin tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella.

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eikä siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä säilytetään asianmukaisesti suojattuna sähköisessä tietojärjestelmässä sekä tarvittaessa paperilla. Rekisteriin on pääsy ainoastaan rekisteriasioista vastaavalla henkilöllä, rekisterin ylläpitäjillä sekä Endometrioosiyhdistys ry:n hallituksen jäsenillä.

 

Rekisteristä vastaava henkilö on Endometrioosiyhdistyksen puheenjohtaja Dana Paredes, puheenjohtaja@endometrioosi.fi.
Rekisteriseloste astui voimaan 11.6.2013.

 

Rekisteriseloste11 6 2013.pdf