Tietosuojaseloste

 

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen

 

1. Rekisterinpitäjä

 

Endometrioosiyhdistys ry

Keihäsniementie 10 a 4   

33470 YLÖJÄRVI   

 

Y-tunnus 1969748-5

 

yhdistys(at)endometrioosi.fi   

p. 0503724453


 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

 

Hallituksen varapuheenjohtaja

tiedustelut sähköpostilla: talous@endometrioosi.fi


 

3. Rekisterin nimi

 

Endometrioosiyhdistys ry:n jäsenrekisteri


 

4. Henkilötietojen käsittelyn peruste

 

Rekisteriin kerätään Endometrioosiyhdistys ry:n jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11§:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Tietoja käytetään jäsenmaksulaskutuksessa ja jäsenpostituksissa sekä tilastointia varten.


 

5. Rekisterin tietosisältö

 

Rekisteriin talletetaan pakollisina tietoina henkilön nimi, syntymävuosi, posti- ja sähköpostiosoite. Vapaaehtoisena tietona kerätään puhelinnumero sekä tieto siitä mistä sairauksista haluaa liittyessään saada lisätietoa. Jokaiselle jäsenelle luodaan henkilökohtainen jäsennumero.


 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

 

Rekisterin tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella.


 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

 

Rekisterin tietoja käytetään jäsenlehden postituksessa ja täten painotalolle luovutetaan rekisteristä nimi- ja osoitetietoja. Muille yhdistyksen ulkopuolisille tahoille tietoja ei luovuteta.


 

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

 

Rekisterin tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.


 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

 

Tietoja säilytetään asianmukaisesti suojattuna sähköisessä tietojärjestelmässä ja tarvittaessa paperilla, lukitussa kaapissa. Rekisteriin on pääsy yhdistyksen työntekijöillä ja hallituksen puheenjohtajalla.


 

10. Tietojen tarkistaminen ja korjaus

 

Jokaisella rekisteriin merkityllä on oikeus tarkastaa omat tietonsa, ja tarvittaessa vaatia virheellisten tietojen korjaamista. Sekä tarkastus- että korjauspyynnöt tulee tehdä kirjallisesti joko osoitteeseen Endometrioosiyhdistys, Keihäsniementie 10 a 4, 33470 Ylöjärvi tai sähköpostitse osoitteeseen yhdistys(at)endometrioosi.fi. Pyyntöihin vastataan  pääsääntöisesti kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.