Opinnäytetyöt

Opinnäytetöitä on tehty yhteistyössä eri ammattikorkeakoulujen kanssa, pääasiassa sosiaali- ja terveysalalta. Myös muilta aloilta ja oppilaitoksista otamme ehdotuksia vastaan; esimerkiksi viestinnän ja markkinoinnin tiimoilta löytyy mielenkiintoisia aiheita.

Yhdistyksen kautta voi saada materiaalipankin materiaaleja maksutta lainaksi ja tuemme muutenkin relevantin lähdemateriaalin löytämisessä. 

Toivomme, että opinnäytetöistä sovitaan aina yhdistyksen kanssa ennakkoon. Kyselyiden ja haastattelupyyntöjen koordinointi tapahtuu aina yhdistyksen kautta. Opisjkelija saa yhdistyksestä nimetyn yhteyshenkilön, joka tukee yhdistyksen edustajana opinnäytetyön tekemistä koko prosessin ajan. Valmistuneista opinnäytetöistä toivomme lyhyttä artikkelia jäsenlehteen.

Yhteydenotot sekä koulutus@endometrioosi.fi että info@endometrioosi.fi.