Valmistuneet opinnäytetyöt

Osassa linkki Theseus-tietokantaan, josta työn voi lukea kokonaisuudessaan.

Nokelainen Anni & Toikka Tuula. 2016

Endometrioosia sairastavien naisten yhteisödiagnoosi

Endometrioosia sairastavien naisten yhteisödiagnoosi

Kamppikoski,K., Luostarinen, H.2016.
Endometrioospotilaan ohjaaminen ja tukeminen: potilasohje Endometrioosi ja suolisto.   
https://www.theseus.fi/handle/10024/110592

Holm, Henrietta. 2015. Endometrioosia sairastavan työssä jaksaminen

https://www.theseus.fi/handle/10024/104590

Korhonen, A., Valtanen, R. 2015. Endometrioosin hoito: opas henkilökunnalle

https://www.theseus.fi/handle/10024/102366

Pesonen, E., Syvänne, E. 2015. Dysmenorrea ja osteopatia: artikkeli Endometrioosiyhdistykselle ja ohje osteopaateille
https://www.theseus.fi/handle/10024/91419

Tikka, M. 2015. Endometrioosin kasvun ja oireiden hillitseminen

https://www.theseus.fi/handle/10024/91384

Karekallio, Iira. 2015. Endometrioosia sairastavan potilaan hoito ja ravitsemuksen merkitys hoidossa : potilasopas

https://www.theseus.fi/handle/10024/93038


Iivonen, S. ja Lindqvist, A. 2015. Endometrioosi ja lapsettomuus: opas Endometrioosiyhdistykselle

http://www.theseus.fi/handle/10024/89163

Pöyhönen, A., Sivula, H., Suvanto, M. 2014. Ravitsemus osana endometrioosin hoitoa

Ravitsemus osana endometrioosin hoitoa

Kantonen, K. 2014. Endometrioosiyhdistyksen esitteen ulkoasun uudistus.

https://www.theseus.fi/handle/10024/74695

Niskanen, R. Rouvinen, J. 2014. ENDOMETRIOOSI JA LAPSETTOMUUS : naisten kokemuksia läheisiltä saadusta sosiaalisesta tuesta

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2014092914310

Nigmatova, M. 2014. Endometrioosi ja raskaus potilasohjauksen näkökulmasta.

http://www.theseus.fi/handle/10024/73432

Veteläinen, A. 2014. Endometrioosia sairastavan naisen tarvitsema tuki työelämässä.

https://www.theseus.fi/handle/10024/72779

Hemminki, K. Karaslahti, J. 2013. Endometrioosia sairastavien kokemuksia kipua lievittävistä itsehoitomenetelmistä.

https://www.theseus.fi/handle/10024/66338

Alamaunu, H. Juntto, S. Mertala, M. 2013. Endometrioosin kanssa - Opas endometrioosiin sairastuneiden kumppaneille (Valmistunut opinnäytetyön kehittämistehtävänä)

Endometrioosiopas kumppaneille katseltava.pdf

Panadero Ferrandez, M. Heikkinen, M. 2013. Endometrioosikivut ja raskaus.

http://www.theseus.fi/handle/10024/66309

Paavola, S. Raivio, N. 2013. Endometrioosi ja vaihdevuodet. 

https://www.theseus.fi/xmlui/handle/10024/66307

Juntto, S. Mertala, M. 2013.  Naisten kokemuksia endometrioosin merkityksestä elämään ja itsetuntoon.

https://publications.theseus.fi/handle/10024/55667

Isotalo, A. 2013.  Endometrioosin hormonihoito - vaikutukset naisen elämänlaatuun.

http://publications.theseus.fi/handle/10024/54128

Säämänen, E., Ojala M. & Mussalo O. 2012. Endometrioosi nuorilla tytöillä- opaslehtinen.

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2012122020224

Tapio, K. & Pärssinen S. 2012. Miesten kokemuksia puolison sairastumisesta endometrioosiin.

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2012082813274

Suontausta, L. & Suhonen, R. 2012. Potilaiden ja henkilökunnan kokemuksia endometrioosista johtuvan lapsettomuuden hoidosta.

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2012052910519

Saarelainen, S. & Pelkonen, H. 2012. Vertaistukea endometrioosia sairastavalle: naisen vertaistuen tarve.

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2012112917382

Parkkinen T. 2012. Endometrioosin vaikutus naisen elämänlaatuun-kirjallisuuskatsaus.  Rovaniemen ammattikorkeakoulu.

Brezgina O. & Olkkonen L. 2011. Endometrioosia sairastavien Endometrioosiyhdistykseltä saama sosiaalinen tuki. Lahden ammattikorkeakoulu.

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2011102113947

Heikinjuntti N. & Paananen S. 2011. Endometrioosi ja naisen seksuaalisuus: Endometrioosin ja seksuaalisuuden välinen yhteys endometrioosia sairastavien kokemana. Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2011100413489

Ylinaatu M. 2011. Elämä leikkauksen jälkeen-potilasopas endometrioosipotilaalle. Satakunnan ammattikorkeakoulu.

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2011110214171

Saukko R. 2011. Avun hakeminen endometrioosiin. Vaasan ammattikorkeakoulu.

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2011090112797

Koivusaari M., Laaksonen K., Seppälä A. & Varjonen J. 2011. Endometrioosi. Loimaan ammatti- ja aikuisopisto.

Ala-Mattinen K. & Vesala H. 2010. Lapsettomuuden takana endometrioosi-tietoa lapsettomuudesta kärsiville pariskunnille. Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2010120917630

Aaltonen E. & Roukkula S. 2010. Endometrioosipotilaan leikkauksen jälkeinen tuki ja ohjaus vuodeosastolla. Hämeen ammattikorkeakoulu.

Lähdesmäki K. & Kuntola U. 2010. Naisten kokemuksia endometrioosin aiheuttamista kivuista.  Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201102072090

Huhtinen K. 2010. Endometrioositaudin ja terveen kohdun limakalvon molekyyliprofilointi. Turun yliopisto. Väitöskirja.

Veräväinen V. 2010.  Terveydenhoitajien tietoperusta ja tiedontarve endometrioosista. Hämeen ammattikorkeakoulu, kevät 2010.

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201005179486

Meriläinen K. & Tiainen L. 2009. Vertaistukiryhmän perustaminen endometrioosia sairastaville naisille.  Saimaan ammattikorkeakoulu.

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-200911306504

Hakanen S. 2009. Naisen saama tieto sairastuessaan endometrioosiin.
Hämeen ammattikorkeakoulu.

Hänninen A. & Soininen P. 2009.  Endometrioosi muutti koko elämäni - tutkimus endometrioosin vaikutuksista naisen elämään ja parisuhteeseen.
Mikkelin ammattikorkeakoulu.

Tervanen L. & Laitinen T. 2008. Potilaan kokemat muutokset endometrioosileikkauksen jälkeen. Vaasan ammattikorkeakoulu.

Niskanen A. & Palviainen, A. 2008. Endometrioosin kivunhoito – vaihtoehtoiset hoitomuodot ja itsehoito. Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

https://oa.doria.fi/bitstream/handle/10024/42633/jamk_1226312790_9.pdf?sequence=1

Lindroos H.  & Palasvirta-Manninen S. 2008. Endometrioosia sairastavien naisten kokemuksia vertaistuesta.  Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä Helsinki.

Karvonen K.  & Lehtomäki S. 2008.  Sairastavien kokemuksia ravitsemuksen vaikutuksesta endometrioosin hoidossa. Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

http://urn.fi/URN:NBN:fi:jamk-1224220585-7

Ryynänen K. 2007.  Endometrioosi – mikä ihme se oikein on?
Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia.